Jak postupovat při koupi bytu?

Financování

Kreslení Cat
 1. vybraný byt si nezávazně zarezervujete na dobu 5 kalendářních dnů. Detailně se seznámíte s projektem a pokud Váš zájem o koupi daného bytu potrvá,

 2. uzavřeme rezervační smlouvu na Vámi vybraný byt. Ten od této chvíle nebudeme nabízet ani prodávat nikomu dalšímu

 3. během rezervační doby (30 kalendářních dnů) uzavřeme smlouvu o smlouvě budoucí kupní

 4. v případě financování formou úvěru navážete spolupráci s úvěrovým specialistou a uzavřete úvěrovou smlouvu s bankou

 5. po dokončení stavby, vydání kolaudačního rozhodnutí a zápisu dokončených jednotek do katastru nemovitostí uzavřeme smlouvu kupní

 6. převezmete si byt

Platební kalendář

 • rezervační poplatek ve výši 50.000 Kč splatný do 5 kalendářních dnů po podpisu Rezervační smlouvy. Rezervační poplatek je součástí kupní ceny

 • 1. záloha ve výši 20% z celkové kupní ceny ponížená o složený rezervační poplatek splatná na účet investora do 10 kalendářních dnů po podpisu budoucí kupní smlouvy

 • 2. záloha ve výši 20% z celkové kupní ceny splatná na účet investora do 10 kalendářních dnů po dokončení hrubé stavby. Druhá splátka bude uhrazena na základě výzvy prodávajícího

 • doplatek ve výši 60% z celkové kupní ceny splatný na projektový účet vedený financující bankou investora do 10 kalendářních dnů po podpisu Kupní smlouvy. Podmínkou podpisu Kupní smlouvy je dokončení celé stavby a povolení k užívání - kolaudace. Po úhradě celé kupní ceny bude podán návrh na vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. Byt Vám bude předán po zápisu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí

Důležité upozornění

Jednotlivé zálohy lze hradit z vlastních prostředků nebo formou úvěru.

Po dohodě lze splátkový kalendář individuálně upravit. 

O průběhu stavby budeme pravidelně informovat v Aktualitách a na Facebooku.

Pokud budete koupi realizovat prostřednictvím hypotečního úvěru, nabízíme v rámci projektu Panský ovčín exkluzivní podmínky:

 • zdarma příprava a schválení úvěru

 • zdarma odhad nemovitosti

 • vrácení rezervačního poplatku a zálohy ve výši 20% v případě neschválení úvěru realizovaného naším úvěrovým specialistou

 • bez poplatku za rezervaci zdrojů

 • VIP úroková sazba pro LTV do 80%

 • bonus 30.000 Kč při zprostředkování úvěru naším úvěrovým specialistou*

Pro bližší informace kontaktuje úvěrového specialistu:

Ing. Ivana Urbancová

tel: +420 775 958 030

e-mail: ivana.urbancova@efektfinance.cz

Efekt finance a investice, s.r.o.

adresa kanceláře: Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2 

* Prodejní ceny jsou platné při úhradě z vlastních zdrojů nebo z úvěru zprostředkovaného naším úvěrovým specialistou. V ostatních případech je cena bytu navýšena o částku 30.000 Kč. Hladký průběh financování je pro nás prioritou.